FANDOM


Huldra Edit

Quote: "The party's just begun! Let's dance, shall we?"
  • Huldra(Normal)
  • Huldra(Elder)
  • Huldra(Master)

Basic Information Edit

Stats Edit

  • Basic Stats
ATK : 1017
DEF : 693
HP  : 3840
  • Max Master Stats(Non-Rebirth) -> EX
ATK : 5474 -> 6491
DEF : 3861 -> 4554
HP  : 7008 -> 10848
  • Max Master Stats(EX 5-Rebirth)
ATK : ?
DEF : ?
HP  : ?

Notes Edit

Huldra is a Mix Recipe Monster